• 1
  • 2

S E N I O R P E N S J O N A T

_________________

 

Solitun er et seniorpensjonat for alle som:

  • har rimelig god helse og kan klare seg selv
  • ønsker bofellesskap med andre pensjonister
  • ønsker å slippe vedlikehold av hus, hagestell og snømåking
  • vil bo som hjemme og i et hyggelig miljø
  • ønsker å komme til ferdige måltider
  • ønsker kort vei til buss, butikk, sentrum og kulturtilbud